Anmälan

Anmälan

Nu är anmälan öppen för TUB 2018.

200 platser är taket i år.

Anmälan till miniTUB2018 görs på plats lördagen 28 april, senast 10:45