Allmäna regler

Kontakt

Anmälan
Ingen åldersgräns för att vara med i TUB.
MiniTUB är det max upp till 10 år.
Sista dag för namnbyte måste ske senast 20/4 2023.

Starten
 
TUB startar 10:00 på utsatt startplats.
Alla deltagare skall stå bakom startlinjen i startfållan senast 3 minuter innan start.
Starten sker samtidigt  för samtliga deltagare.
Vid samtliga starter måste samtliga deltagare befinna sig i startfållan precis innan start.

Man får inte passera startlinjen och gå tillbaka över den.  Varvslingan är med andra ord enkelriktad.
Man får däremot passera startlinjen och knyta skorna, äta, byta kläder, gå på toaletten och man får vila, men det får man göra vartsomhelst på den 6706 meter långa slingan.

Support 
Langning av mat, dryck, material, och utrustning är endast tillåten i Varvningsområdet. 
Ingen hjälp med kläder, skosnören eller fysisk stöttning får ske utmed slingan.

Utrustning
Hjul av alla slag på fötterna är förbjudet.
Gåstavar och käppar är förbjudna.
Nummerlappen måste bäras synligt under hela banan.
Nummerlappen måste vara i närheten av deltagaren när deltagaren är i Varvningsområdet.
Deltagarna måste själv ansvara för att bära någon sorts reflex eller reflexväst under de mörka varven.
Pannlampa är obligatoriskt mellan 21:00-05:00.

Tävlingsläkaren
Om det finns en tävlingsläkare så har hen rätt att ta din nummerlapp om läkaren anser att deltagaren inte är kapabel att fortsätta. Detta får läkaren göra längs hela slingan och i Varvningsområdet.

Hur vinner man?
Man måste ha fullföljt ett helt varv för att få varvet tillräknat sig.
Den deltagare som gör flest varv i sin klass vinner.
Totalvinner gör den deltagare, oavsett klass, som gör flest varv av alla. 
Det sista varvet måste vara ett komplett varv. Annars har loppet ingen vinnare.
När det gäller placeringar efter vinnaren, där deltagarna slutar på samma antal varv, så bedömer tävlingsledningen vem som gjorde sista varvet snabbast.
När det bara finns en deltagare kvar avslutas tävlingen. Om man vill fortsätta själv måste det godkännas av tävlingsledaren. De varv som man då gör efter att tävlingen är slut räknas inte. De är bara till för deltagarens "personliga rekord", inte TUB eller Backyard Ultra rekord. 

Lagtävling
De föreningar som har minst tre deltagare från samma förening är direktkvalificerade till lagtävlingen.
De tre bästas varv från varje lag räknas ihop. Vinner gör det lag som får mest varv (man måste definiera regeln).

miniTUB
Samma regler avseende starten. Däremot går starten var 10:e minut istället.
800 meter lång bana som startar och går i mål på samma ställen som TUB.
Samma regler avseende vem som vinner.