TUB 2021 1 Maj

Trosa Ultra Backyard 2021

Starttid Lördag 5/6, 10:00

Det gick inte att hålla 1/5 som TUB-datum i och med det nya förslaget från Regeringen som lyder 150 startande/motionslopp fr.o.m.  10/4. 
Vi behöver några extra veckor att planera utöver 1/5 så därför satte vi ett senare datum.
Vi ser gärna att förslaget går igenom. Då hoppas vi på 150 startande klockan 10:00 den 5/6.

Här är deltagarlistan för 2021,  https://dinkurs.se/users/standard/client_list.asp?event_key=JFzQLQTuQABlkHhd&fbclid=IwAR3RIp8Xu_Uj5pEioCVHdhIVMIgF8QvMZ2cuQ7rmqQVe3RdpGFVn4TW0uVs

Nu har alla chansen att bli ännu mer förberedda inför TUB 2021 :-)
Arrangör